(0)

BỘ DAHUA 1MP

ĐỔI MỚI  8 CAMERA DAHUA 1MP

ĐỔI MỚI 8 CAMERA DAHUA 1MP

6.884.000 9.500.000

ĐỔI MỚI 8 CAMERA DAHUA 1MP

Giá: 6.884.000

Đổi mới hệ thống Analog cũ, hình ảnh kém chất lượng lấy TRỌN BỘ CAEMRA DAHUA mới SIÊU NÉT

Xem qua mạng cực nhanh, Sever máy chủ đặt tại Việt Nam 

Đầu ghi hình 4 kênh + 1 camera quan sát ngày đêm 

Tận dụng được camera cũ vẫn hoạt động tốt vào chung một hệ thống.

Bảo hành chính hãng 24 tháng - Bảo trì 36 tháng - Miễn phí nhân công lắp đặt.

Xem chi tiết

ĐỔI MỚI  7 CAMERA DAHUA 1MP

ĐỔI MỚI 7 CAMERA DAHUA 1MP

6.307.000 8.689.000

ĐỔI MỚI 7 CAMERA DAHUA 1MP

Giá: 6.307.000

Đổi mới hệ thống Analong cũ, hình ảnh kém chất lượng lấy TRỌN BỘ CAEMRA DAHUA mới SIÊU NÉT

Hình ảnh sắc nét, xem qua mạng cực nhanh, tên miền miễn phí.

Đầu ghi hình 4 kênh full HD hỗ trợ 5 in 1 CVI/TVI/AHD/IP/Analog

Tận dụng được camera cũ vẫn hoạt động tốt vào chung một hệ thống.

Bảo hành chính hãng 24 tháng

Xem chi tiết

ĐỔI MỚI 6 CAMERA DAHUA  1MP

ĐỔI MỚI 6 CAMERA DAHUA 1MP

5.730.000 7.990.000

ĐỔI MỚI 6 CAMERA DAHUA 1MP

Giá: 5.730.000

Đổi mới hệ thống Analog cũ, hình ảnh kém chất lượng lấy TRỌN BỘ CAEMRA DAHUA mới SIÊU NÉT

Xem qua mạng cực nhanh, Sever máy chủ đặt tại Việt Nam 

Đầu ghi hình 4 kênh + 1 camera quan sát ngày đêm 

Tận dụng được camera cũ vẫn hoạt động tốt vào chung một hệ thống.

Bảo hành chính hãng 24 tháng - Bảo trì 36 tháng - Miễn phí nhân công lắp đặt.

Xem chi tiết

ĐỔI MỚI  5 CAMERA DAHUA 1MP

ĐỔI MỚI 5 CAMERA DAHUA 1MP

5.153.000 7.690.000

ĐỔI MỚI 5 CAMERA DAHUA 1MP

Giá: 5.153.000

Đổi mới hệ thống Analog cũ, hình ảnh kém chất lượng lấy TRỌN BỘ CAEMRA DAHUA mới SIÊU NÉT

Xem qua mạng cực nhanh, Sever máy chủ đặt tại Việt Nam 

Đầu ghi hình 4 kênh + 1 camera quan sát ngày đêm 

Tận dụng được camera cũ vẫn hoạt động tốt vào chung một hệ thống.

Bảo hành chính hãng 24 tháng - Bảo trì 36 tháng - Miễn phí nhân công lắp đặt.

Xem chi tiết

ĐỔI MỚI 4 CAMERA DAHUA 1MP

ĐỔI MỚI 4 CAMERA DAHUA 1MP

3.690.000 5.780.000

ĐỔI MỚI 4 CAMERA DAHUA 1MP

Giá: 3.690.000

Đổi mới hệ thống Analog cũ, hình ảnh kém chất lượng lấy TRỌN BỘ CAEMRA DAHUA mới SIÊU NÉT

Xem qua mạng cực nhanh, Sever máy chủ đặt tại Việt Nam 

Đầu ghi hình 4 kênh + 1 camera quan sát ngày đêm 

Tận dụng được camera cũ vẫn hoạt động tốt vào chung một hệ thống.

Bảo hành chính hãng 24 tháng - Bảo trì 36 tháng - Miễn phí nhân công lắp đặt.

Xem chi tiết

ĐỔI MỚI  3 CAMERA DAHUA 1MP

ĐỔI MỚI 3 CAMERA DAHUA 1MP

3.215.000 4.800.000

ĐỔI MỚI 3 CAMERA DAHUA 1MP

Giá: 3.215.000

 

Đổi mới hệ thống Analog cũ, hình ảnh kém chất lượng lấy TRỌN BỘ CAEMRA DAHUA mới SIÊU NÉT

Xem qua mạng cực nhanh, Sever máy chủ đặt tại Việt Nam 

Đầu ghi hình 4 kênh + 1 camera quan sát ngày đêm 

Tận dụng được camera cũ vẫn hoạt động tốt vào chung một hệ thống.

Bảo hành chính hãng 24 tháng - Bảo trì 36 tháng - Miễn phí nhân công lắp đặt.

Xem chi tiết

ĐỔI MỚI 2 CAMERA DAHUA 1MP

ĐỔI MỚI 2 CAMERA DAHUA 1MP

2.638.000 4.380.000

ĐỔI MỚI 2 CAMERA DAHUA 1MP

Giá: 2.638.000

 

Đổi mới hệ thống Analog cũ, hình ảnh kém chất lượng lấy TRỌN BỘ CAEMRA DAHUA mới SIÊU NÉT

Xem qua mạng cực nhanh, Sever máy chủ đặt tại Việt Nam 

Đầu ghi hình 4 kênh + 2 camera quan sát ngày đêm 

Tận dụng được camera cũ vẫn hoạt động tốt vào chung một hệ thống.

Bảo hành chính hãng 24 tháng - Bảo trì 36 tháng - Miễn phí nhân công lắp đặt.

Xem chi tiết

ĐỔI MỚI  1 CAMERA DAHUA 1MP

ĐỔI MỚI 1 CAMERA DAHUA 1MP

2.061.000 3.980.000

ĐỔI MỚI 1 CAMERA DAHUA 1MP

Giá: 2.061.000

Đổi mới hệ thống Analog cũ, hình ảnh kém chất lượng lấy TRỌN BỘ CAEMRA DAHUA mới SIÊU NÉT

Xem qua mạng cực nhanh, Sever máy chủ đặt tại Việt Nam 

Đầu ghi hình 4 kênh + 1 camera quan sát ngày đêm 

Tận dụng được camera cũ vẫn hoạt động tốt vào chung một hệ thống.

Bảo hành chính hãng 24 tháng - Bảo trì 36 tháng - Miễn phí nhân công lắp đặt.

Xem chi tiết